नेप्टिएको चुच्चिएको बाङ्गिएको भए पनि
यो नभइदिए
परिचय खुलिँदैन
अनुहार कुरूप बन्छ
दिउसै मान्छे तर्सन्छ।

त्यसैले
नाकलाई हेरेर जात नछुट्टयाउनुहोस्
आखिर नाक भनेको पहिचान हो
कुनै पनि अनुहारको शोभा हो।

यसले चस्माको बोझमात्र उठाउँदैन
हरेक सुन्दरताको बोझ पनि उठाउँछ।।