उसले सोच्यो :
त्यो फरिया मेरै मौजा हो
एक तुर्को मुतको न्यानोमा
रमाउनु अवसर हो
फरियावाली देख्दा
सिठ्ठी फुक्नु सनातन कर्त्तव्य हो
तर किन बुझेन
उसले पनि,
फरियाभित्रैको उल्टो त्रिकोणाकार
ओडारबाटै यो संसार चिहाएको हो !

कोहलपुर