विश्वास शब्द नै कति महान् नि?
साथमा उति नै तुच्छ पनि !
आफूमा धेरै भए विश्वास
मलाई धेरै गर्छन् विश्वास भन्ने
हुँदोरहेछ विश्वास
आफूमा भएको विश्वास
अरूमा सोचेको विश्वास
दुवै विश्वासमा
कत्ति पनि हुँदो रहेनछ विश्वास
आफूमा विश्वास, अनि आफूमा विश्वास
आफूबाहेक छैन कहीँ विश्वास
त, कस्तो मूल्य विश्वासको?
शब्द नै बिलिन भए सार्थक
आफूको मात्र विश्वासले
कसरी विश्वासको, विश्वासलाई
विश्वास हुन्छ?

चारहजारे, मणिपुर, भारत