सुरेश जोशी

गीताले भन्यो कर्म गर
फलको आशा नगर
म किंमकर्तव्यविमूढ भएँ
कस्तो कर्म गर्नु ?
जसबाट फल प्राप्त हुन्न
परिणाम नै नआउने कर्म पनि होला र ?

अहं कर्म पछिको फल
अवश्यम्भावी छ
कसरी फल नपाइनु
त्यसैले
फल आउनु र पाउनुमा भेद रहेछ
आउनु र पाउनुमा त्यति नै फरक छ
जति आकाश र जमिनमा छ
तिनको प्रकृति त्यति नै भिन्न छ
पुतली र सुँगाको झैँ
आउनु स्वतन्त्र छ पुतलीझैँ
पाउनु बन्दी हुन्छ सुँगाझैँ
आउनु तपाईंको हातमा छैन
पाउनुको निश्चितता छैन
तर परिणाम निश्चित छ

अनुकूल होस् वा प्रतिकूल
अनुकूल भाग्यमानी
प्रतिकूल अभागी
त्यस्तै परिणामले
आज अभागी बनाएको छ
फलप्राप्ति हेतूको कर्म
प्रतिकूल भएको छ
मनका इच्छा बन्दी भएका छन्
त्यही बन्दी र प्रतिकूलता
अभाग्यको कारण बनेको छ ।

सैंबु, ललितपुर