सन्तोषकुमार पोखरेल

द्रष्टा देख्दै द्रवीभूत
देख्दाहुन् देवदूत
दयालाई दनक दूर दूर सम्म
देवाशीष दस्तूरहरू
दम्भीका दावानलमा दहिरहेछन्
दयात्तूरहरू
दम्भ दान देऊ !

दिग्वीजयको दर्पमा
दिग्भ्रमित दौलतका दासहरू
दर दाहसंस्कारका दस्तूर
दहलान् दशेन्द्रीयहरू
दाहधूम दूर दूर ।

दुरात्म दुषित देह
दन्किरहलान् दन्दनी
दसथरीका दवाईका दुर्गन्धमा
दुर्गन्ध्याउदै देशका दसदिशा
देखिरहला दिवेश ।

दूर दूर दौडिने दूरगामीहरू
देश्यान दुर्नामीहरू
दया र दम्भको दोसाँधमा
दरैसित दलिरहेछन् देश
दृष्टिबिहीन दुर्वसाहरू
दर्श दर दरमा दुर्दशा
देख देशको दशा !

दुरूस्त दसी दबाएर
देउतीको दैलोभित्र
दरिएको दाबिलो दप्च्याएर
दुर्नामहरूले दन्काउँदा
दूम दम्किन्नन्
देशका दुर्जनहरूका ।

देशलाई दसौंद दान दिएर
दर्ज्यानीमा दर
दानवीरहरू !
दलहरू देवल देऊ,
दैवज्ञहरू देऊ देसना,
देशभक्तहरू दुराचारलाई
देऊ दर्बिलो दनक !
दर्शोस् देशको दशा ।