सुरेश जोशी

आयो शरदको आनन्द लिई दिलमा महान बडा दशैँ ।
प्रशन्नता शान्ति छाओस् मनमा भागून पीडा सब कसै ।।

सम्वृद्धि सुस्वास्थ्य र शान्तिको डेरा जमोस् सृष्टिमा ।
न्याय, समानता र सद्भाव जनको झल्किरहोस् दृष्टिमा ।।

पूजनीय हुन् मातृशक्ति जगकी यही बढोस् चेतना ।
अहिंसा मनमा छावोस् जनको भागून् सबै वेदना ।।

जस्तै शम्भ-निशुम्भको यही दिनमा घमण्ड चूरचूर भो।
आसुरी शक्ति सब नष्टभै जगतमा सब पाप दूरदूर भो ।।

त्यस्तै निर्मल बनिरहोस् जगत् यो हर पाप दूर भैकन ।
भाइचारा अमनचयन र सत्यको सत्मार्ग बोकीकन ।।

रोग भोग दरिद्रता गरिबी जनको भागोस् यही कामना ।
हिन्दुहरुको महान् चाड दशमीको यही छ शुभ कामना ।।

सैँबु, ललितपुर