मानिसहरू आफैँ शान्त, शुद्ध, बुद्ध बन्न छाडेर
व्यर्थ गाइरहेछन् एकोहोरो अनेक बुद्धहरूको नामसङ्गीति
र कोही सिंहासनमा बसेर दिइरहेछन्
गृहस्थीहरूलाई
धर्मदेशना, शान्ति र अहिंसाका लामा लामा क्लिष्ट उपदेशहरू

यहाँ गायन गर्दा गर्दै उँघ्नु
र श्रवण गर्दा गर्दै शयन गर्नु
उपासक र उपासिकाहरूको नियति बनेको छ ।