सपनाकी परी, राती हेरी
आँधी-तूफान जस्तो नगरी

आकाशमा झिलिमिल तारा हेरी
छायामा बसेको, स्वप्नको चिनारी

परीले आउँछे सपनामा मेरो
रातीको कालो, निस्तब्ध बाटो

माया की गीत, स्वप्नले बजाए
सपनाको दुनियाँमा सारा भुलाए

रातोबाटोमा, परीको हाँसो
सपनामा बनाएँ, सुन्दर पासो

चाँदनीका राजा, सपनाहरू सजाए
परीको समृद्धि, सपनामा बसाए

सपनाकी परी, राती हेरी
आँधी-तुफान जस्तो नगरी।