आगो बल्यो
कसैको घर जल्यो
कसैको पसल जल्यो
कसैको कारखाना जल्यो
कसैको खाना जल्यो
जल्यो कसैको सपना

मसानघाटमा आगो बल्यो
आगोले चिता जलायो
चिता माथि
कसैको पिता जले
कसैको माता जले
जले सबै जो मृत थिए

आगोले सबैलाई जलायो
तर
जलाएन जिउँदाहरूको
घमण्ड
अहंकार
गरिबी

दरिद्रता ।