यो दूरको बस्तीमा
विद्यालय आइपुगेन
शिक्षाको दियो जलेन
चेतनाको ढोका खुलेन

सडक खनिएको छैन
मोटर गुडेको छैन
नुन पुगेको छैन

आइपुगेको छैन स्वास्थचाैकी
बाँडफाँड भएन औषधि उपचार
दिइएन कन्डम र प्याड

महोदय!
केही नआइपुगेको यो दूरको बस्तीमा
छाउपडी प्रथा चाहिँ कसरी आइपुग्यो ?