म हूँ…

 

म कवि हैन कविता हुँ

म कवित्व बाँचिरा’छु

 

म प्रेमी हैन प्रेम हुँ

म प्रेमत्व बाँचिरा’छु

 

यो कस्तो हालमा छु ?

मस्तिष्क पुलकित भा’छ

सन्तुष्टि रसाईरा’छ

हृदय उज्वलित भा’छ

रश्मि उदाईरा’छ

अंगअंग मेरो मुस्कुराइरा’छ

खुसी नाचिरा’छ

 

आत्मा जीवन्त भा’छ

सौन्दर्य छाडिरा’छ

 

साथी

यो कस्तो अस्तित्व हो ?

 

म होइन…

 

को हूँ ?