मर्दैछु भन्ने थाहा पाएर बाँचूँ


बाँचेको छु भन्ने थाहा पाएर मरूँ

दिन बितेको पत्तै नपाउने गरी
बालकहरूको खेलजस्तो
जिन्दगीभरि बाँचूँ

मृत्युसँगको साक्षात्कार
मन्दिर र फूलको भेटजस्तो होस्

म यस्तरी बाँचूँ
मलाई देखेर जीवन मुस्कुराओस्
म यस्तरी मरूँ
मलाई देखेर मृत्यु मुस्कुराओस् ।