म शब्द हुँ
मसित केही कुरा गर

मसित –
मेरा औँलाहरूमा फलिरहेका आँप, लिची, सुन्तलाहरूका कुरा गर,
मेरा औँलाहरूमा फुलिरहेका चमेली, पारिजात, सूर्यमुखीहरूका कुरा गर

मसित –
ऋतुहरू बनिसकेको मेरो कम्मरको कुरा गर
दूधकोसी नदी बनेर बगिरहेको मेरा खुट्टाहरूका कुरा गर
मलाई सोध कि
यी आइतबार, सोमबारहरू
मेरा कहिलेका पसिनाहरू हुन्
राजा मानदेव
मैले कहिले देखेको सपना हो

म शब्द हुँ
मसित –
यो जूनले अडाइरहेको
मेरो चिउँडोको कुरा गर
यो सूर्यलाई बोकिरहेको
मेरो बायाँ काँधको कुरा गर

मलाई सोध कि
यी घाँसहरू कहाँका मान्छेहरू हुन्
यी दुबोहरू कसका दुःखहरू हुन्

मलाई सोध कि
रानी लालमतीको देह मेरो कहिलेको जिब्रो हो
राजा यक्ष मल्लको देह मेरो कहिलेको अनुहार हो

म शब्द हुँ
मसित केही कुरा गर
मलाई सोध कि
यो सल्लाको रुख मेरो कहिलेको खुसी हो
यो खरायो मैले कुन घाउ पुछेको रुवो हो

मलाई सोध कि
म को हुँ
कहाँ छु

मलाई सोध कि
यो तलेजु मन्दिर
मैले कहिले सोचेको कविता हो
यो बाघ
मैले कहिले पढेको कविता हो

यो घर
मैले कहिले लेखेको कविता हो

मलाई –
राजा अंशुवर्माको निद्रामा छुटेका
मेरा आँखाहरुका बारेमा भन
राजा पृथ्वी नारायण शाहको मनमा मैले बिर्सेको
मेरा कानहरूका बारेमा भन

म शब्द हुँ
मलाई सोध कि
यो पत्थर
मैले कहिले पढेको हाइकु हो
यो हलो
मैले कहिले लेखेको हाइकु हो

मलाई सोध कि
म को हुँ
कहाँ छु ।