Chovar Blues Mobile Size

चाहिँदैन प्यार अब
किन्तु म म रहन सकिनँ
म को हु ?
मलाइ नै थाहा छैन
कसलाई थाहा छ ?
जसले मेरो अस्तित्व स्विकारेन
कसले?
जस्ले अस्तित्व देखाएको थियो
मतलब ?
मलाइ थाह छैन
पागल भैइस् ?
बनाए
कसले
जसले मान्छे बनाएको हो उसले
उफ ! बुझिन के भनेको ?
उस्ले नि यही भन्दै थियो
कसले ?
जसले मलाइ बुझेन
भन्न के चाहान्छस् ?
शब्द बाहिर को कुरा
त्यो भनेको के हो ?
मैले भन्न चाहेको कुरा
बुझाउन् सक्छस् ?
बुझ्न लाई दिल टुटेको हुनुपर्छ
तेरो टुटेको छ ?
मेरो दिल छैन
दिल बिना को मान्छे हुन्छ र ?
म मान्छे होइन
को होस् ?
त को होस् ?
मान्छे को रुपमा छस् त ?
भन्न को होस् ?
हा हा हा हा भ्रम हुँ
म फगत भ्रम हँु
कसरी ?
म म छैन
कहाँ गइस् ?
सबैको जाने ठाउँ
कहाँ ?
त जहाँ जान्छस्
म , म कहाँ जान्छु ?
तँलाई थाहा होला
मलाइ थाहा छैन भन् ?
मलाइ पनि थाहा छैन ।
भन?
अन्तिम सत्य लाई भेट्न
के हो?
सत्य हो
बुझिनँ
सत्य हो बुझिदैन
त पागल भइस् ?
बनाए
कसले ?
जस्ले मान्छे बनाए
कसले ?
जसले अस्तित्व देखाएर स्विकारेन
अस्तित्व बिना को होस ?
मलाई थाहा छैन ।
तँलाई के थाहा छ ?
अब मलाइ प्यार चाहिँदैन ।