घडी जन्मनुअघि
मान्छे मालिक थियो
समय नोकर,
घडी जन्मिएपछि
समय मालिक भयो
मान्छे नोकर

त्यही घडी जन्माउने बुद्धि
पहिला नोकर थियो
अहिले
बुद्धि मालिक भयो
मान्छे नोकर
आश्चर्य !
बुद्धि पहिला प्रश्न खोज्थ्यो
अहिले उत्तर

प्रश्न खोज्ने बुद्धि
बुद्ध भयो
आइन्स्टाइन भयो
जरुर
तिनले बुद्धिलाई भोको राखे

उत्तर खोज्ने बुद्धि
गुलाम भयो
दास भयो
जरुर
तिनले बुद्धिलाई भोको राख्नै बिर्सिए ।