आयाे आयाे बिहानी आयाे दिल खाेली हाँस्नुपर्छ
आधा आकाश हाै तिमी अब पाेथी बास्नुपर्छ

माटाेको भर ढुङ्गा भन्छन् ढुङ्गाकाे भर माटाे
रथका दुई पाङ्ग्रा हिँड्नुपर्छ सँगसँगै बाटाे
आयाे आयाे जुनेली आयाे मन खाेली नाच्नुपर्छ
आधा आकाश हाै तिमी अब पाेथी बास्नुपर्छ

घामकाे साथ जून भन्छन् जूनकाे साथ घाम
सिक्काका दुई पाटा हुनुपर्छ उस्तैउस्तै काम
आयाे आयाे उजेली आयाे चित्त खाेली बाँच्नुपर्छ
आधा आकाश हाै तिमी अब पाेथी बास्नुपर्छ