म मरेको दिन निदाएको हुन्छु होला
तिमी रुँदा पनि नफकाएको हुन्छु होला

रुँदैरुँदै चिच्याएर बोलाए पनि तिमीले
नबिउँझेर मस्तसँग निदाएको हुन्छु होला

बल्दाबल्दै आगो म भएर नि खरानी
निभाएर पानीले धुँवासँगै उड्छु होला

सम्झनामा यही गजल सुनाएर तिमीलाई
भित्तामा टाँसिएको तस्बिरमा हुन्छु होला

म हराए नि बिलाए नि सम्झेर तिमीलाई
बिछ्ट्टै एक पटक चिच्याएर रुन्छु होला