साहित्यपोस्ट
नेपाली भाषा र साहित्यको सम्पूर्ण पत्रिका

लघुकथा प्रतियोगिता

सुरू भयो लघुकथा प्रतियोगिताकाे उनन्चालीसाैँ चरण; आमन्त्रित निर्णायकमा देविका…

उनन्चालीसौँ चरणको घोस्ट राइटिङ् लघुकथा प्रतियोगिता आजदेखि सुरु भएको छ । प्रतियोगिताकाे यो चरणका लागि कुनै पनि…

सुरू भयो लघुकथा प्रतियोगिताकाे अठतीसौँ चरण; आमन्त्रित निर्णायकमा पवन आलोक

अठतीसौँ चरणको घोस्ट राइटिङ् लघुकथा प्रतियोगिता आजदेखि सुरु भएको छ । प्रतियोगिताकाे यो साताका लागि कुनै पनि विषय…

सुरू भयो लघुकथा प्रतियोगिताकाे सैँतीसौँ चरण; आमन्त्रित निर्णायकमा विधान आचार्य

सैँतीसौँ चरणको घोस्ट राइटिङ् लघुकथा प्रतियोगिता आजदेखि सुरु भएको छ । प्रतियोगिताकाे यो साताका लागि कुनै पनि…

सुरू भयो लघुकथा प्रतियोगिताकाे छत्तीसौँ चरण; आमन्त्रित निर्णायकमा कृष्णजी शर्मा

छत्तीसौँ चरणको घोस्ट राइटिङ् लघुकथा प्रतियोगिता आजदेखि सुरु भएको छ । प्रतियोगिताकाे छत्तीसौँ साताका लागि कुनै…

सुरू भयो लघुकथा प्रतियोगिताकाे पैतीसौँ चरण; आमन्त्रित निर्णायकमा रूद्र ज्ञवाली

पैँतीसौँ चरणको घोस्ट राइटिङ् लघुकथा प्रतियोगिता आजदेखि सुरु भएको छ । साहित्यपाेस्टले विभिन्न सङ्घसंस्थासँग…

सुरू भयो लघुकथा प्रतियोगिताकाे चौतीसौँ चरण; आमन्त्रित निर्णायकमा मणिकुमार पोखरेल

चौतीसौँ चरणको घोस्ट राइटिङ् लघुकथा प्रतियोगिता आजदेखि सुरु भएको छ । साहित्यपाेस्टले विभिन्नसङ्घसंस्थासँग…

सुरू भयो लघुकथा प्रतियोगिताकाे तेत्तीसौँ चरण; आमन्त्रित निर्णायकमा त्रिपुरा खरेल

तेत्तीसौँ चरणको घोस्ट राइटिङ् लघुकथा प्रतियोगिता आजदेखि सुरु भएको छ । साहित्यपाेस्टले विभिन्न सङ्घ संस्थासँग…

सुरू भयो लघुकथा प्रतियोगिताकाे बत्तीसौँ चरण; आमन्त्रित निर्णायकमा तुलसीहरि…

बत्तीसौँ चरणको घोस्ट राइटिङ् लघुकथा प्रतियोगिता आजदेखि सुरु भएको छ । साहित्यपाेस्टले विभिन्न सङ्घ संस्थासँग…

सुरू भयो लघुकथा प्रतियोगिताकाे एकतीसौँ चरण; आमन्त्रित निर्णायकमा अल्पविराम

एकतीसौँ चरणको घोस्ट राइटिङ् लघुकथा प्रतियोगिता आजदेखि सुरु भएको छ । साहित्यपाेस्टले विभिन्न सङ्घ संस्थासँग…

सुरू भयो लघुकथा प्रतियोगिताकाे तीसौँ चरण; आमन्त्रित निर्णायकमा रामप्रसाद पन्त

तीसौँ चरणको घोस्ट राइटिङ् लघुकथा प्रतियोगिता आजदेखि सुरु भएको छ । साहित्यपाेस्टले विभिन्न सङ्घ संस्थासँग…