बाछिटा प्रतियोगिता नतिजा

बाछिटा प्रतियोगिताको एकतीसौँ शृङ्खला : पुनम, नन्दलाल र शोभा सर्वोत्कृष्ट

बाछिटा प्रतियोगिताको तीसौँ शृङ्खला: रसज्ञ, म्यामराज र राजेश्वरीका बाछिटा सर्वोत्कृष्ट

बाछिटा प्रतियोगिताको तीसाैँ शृङ्खलाः दिव्यचन्द्र, अनिल र पुष्पाका बाछिटा सर्वोत्कृष्ट

बाछिटा प्रतियोगिताको अट्ठाइसौँ शृङ्खला: सपना, श्रद्धा र लक्ष्मीका बाछिटा सर्वोत्कृष्ट

बाछिटा प्रतियोगिताको सत्ताइसौँ शृङ्खला: विवेक, वसन्त र केशवका बाछिटा सर्वोत्कृष्ट

बाछिटा प्रतियोगिताको छब्बीसौँ शृङ्खला : दुर्गा, विष्णुदीप र लक्ष्मीका बाछिटा सर्वोत्कृष्ट

बाछिटा प्रतियोगिताको पच्चीसौँ शृङ्खला : वेदप्रसाद, ओमकुमारी र मोहनका बाछिटा सर्वोत्कृष्ट

बाछिटा प्रतियोगिताको चौबीसौँ शृङ्खला : सरस्वती, प्रद्युम्न र जमुनाका सर्वोत्कृष्ट

बाछिटा प्रतियोगिताको तेइसौँ शृङ्खला : सावित्री, उर्मिला र वन्दना सर्वोत्कृष्ट

बाछिटा प्रतियोगिताको बाइसौँ शृङ्खला : कपिल, ज्ञान र मीरा सर्वोत्कृष्ट

बाछिटा प्रतियोगिताको एक्काइसौँ शृङ्खला : विदुर, प्रभा र रामशरण सर्वोत्कृष्ट

बाछिटा प्रतियोगिताको उन्नाइसौँ शृङ्खला : रश्मी, मन्दा र जानुका सर्वोत्कृष्ट

1 2 3 4
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू