बाछिटा प्रतियोगिता नतिजा

बाछिटा प्रतियोगिताको चालीसौँ शृङ्खलाः समुन्द्रा, सीता र रचिताका बाछिटा सर्वोत्कृष्ट

बाछिटा प्रतियोगितामा उनन्चालीसौँ शृङ्खला : तारा, भानु र भवानीका बाछिटा सर्वोत्कृष्ट

बाछिटा प्रतियोगितामा अठतीसौँ शृङ्खलाः चूडा, नवराज र जमुनाका बाछिटा सर्वोत्कृष्ट

बाछिटा प्रतियोगिताको सैँतीसौँ शृङ्खला : विमुन्स, सरस्वती र प्रेमका बाछिटा सर्वोत्कृष्ट

बाछिटा प्रतियोगिताको छत्तीसौँ शृङ्खला: भगवती, तारा र रामका बाछिटा सर्वोत्कृष्ट  

बाछिटा प्रतियोगिताको पैँतीसौँ शृङ्खला : सुभद्रा, सरू र केदारका बाछिटा सर्वोत्कृष्ट

बाछिटा प्रतियोगिताको चौँतीसौँ शृङ्खला : सुस्मिता, गङ्गा र दुर्गाका बाछिटा सर्वोत्कृष्ट

बाछिटा प्रतियोगिताको तेत्तीसौँ शृङ्खला : कर्ण, सरस्वती र रोशनका बाछिटा सर्वोत्कृष्ट

बाछिटा प्रतियोगिताको बत्तीसौँ शृङ्खलाः कमला, गुणनिधि र गङ्गाका बाछिटा सर्वोत्कृष्ट

बाछिटा प्रतियोगिताको एकतीसौँ शृङ्खला : पुनम, नन्दलाल र शोभा सर्वोत्कृष्ट

बाछिटा प्रतियोगिताको तीसौँ शृङ्खला: रसज्ञ, म्यामराज र राजेश्वरीका बाछिटा सर्वोत्कृष्ट

बाछिटा प्रतियोगिताको तीसाैँ शृङ्खलाः दिव्यचन्द्र, अनिल र पुष्पाका बाछिटा सर्वोत्कृष्ट

1 2 3 4
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू