काष्ठकला

छक्कै पार्ने जंगलभित्रका घरहरू

चीनको सहरी जङ्गल

रूखले बनाएको टनेल कला

कोठामै सहर

सहर र हरियाली

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू