साहित्यपोस्ट
नेपाली भाषा र साहित्यको सम्पूर्ण पत्रिका
sp machapuchara cash back ads

काव्यपोस्ट

लघुकाव्य : कर्ण-अर्जुन युद्ध

वासुसेन, राधेय, वैकर्तन नामको महारथी, महाबली अङ्गराज । सूतपुत्र भनी हेला पाए पनि ऊ वीरमा थिए राजाको महाराज ।।१।।…