मुक्तक

दुई मुक्तक

रोशन आपगाईंका मुक्तक

तीन मुक्तक

७ थान मुक्तक

अभिराजका मुक्तकहरू

किरणका चार मुक्तक

छानिएका काव्य शृंखला ४, मुक्तक विशेष

छानिएका काव्य शृङ्खला ३, मुक्तक विशेष

गम्भीर दुवाडीका मुक्तकहरू

अतृप्तका पाँच मुक्तक

लोकनाथ पुडासैनीका तीन मुक्तक

सुदीपको मुक्तक

1 2 3 13
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू