पर्यावरण साहित्य

पर्याकविताः जैविक जीवन

पर्याकविता: परिवेशको जवानी

पर्या-कथा : माटाको  थुप्रो

पक्षीहरूमा पारपाचुके बढ्दो !

सरकारको अदालतमा नदीको कथा

पर्याकविताः शारदीय शुभकामना

पर्यावरणीय सङ्कटको दोषी पुँजीवाद !

पर्या गजल

पर्याकविताः बञ्चरे डाँडा

पर्यावरण गजल

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू