नाटक

नाटक: गुलेली मास्टर

नाटक :  मूल्याङ्कन

नाटक : फुरौला

नाटक लेखन कसरी ?

नाटकः पागलखाना

मान्छेका मनका दुईवटा जमात छन्; एउटा कालो अर्को सेतो

नाटक के हो र कसरी लेखिन्छ ?

एकाङ्की के हो र कसरी लेखिन्छ ?

नाटक : महर्षि व्यास

नाटक: कुच्चिएको गाग्रो ।

नाटक : अवसान

समयको आवाज

1 2
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू