बाछिटा प्रतियोगिता नतिजा

बाछिटा प्रतियोगिताको बाइसौँ शृङ्खला : कपिल, ज्ञान र मीरा सर्वोत्कृष्ट

बाछिटा प्रतियोगिताको एक्काइसौँ शृङ्खला : विदुर, प्रभा र रामशरण सर्वोत्कृष्ट

बाछिटा प्रतियोगिताको उन्नाइसौँ शृङ्खला : रश्मी, मन्दा र जानुका सर्वोत्कृष्ट

बाछिटा प्रतियोगिताको अठारौँ शृङ्खला : श्रीकृष्ण, रोशन र छत्रपति सर्वोत्कृष्ट

बाछिटा प्रतियोगिताको सत्रौँ शृङ्खला : डा. देवी, सीता र अबजस सर्वोत्कृष्ट

बाछिटा प्रतियोगिताको सोह्रौँ शृङ्खला : विमल, सविता र विविधा सर्वोत्कृष्ट

बाछिटा प्रतियोगिताको पन्ध्रौँ शृङ्खला : चन्द्रकला, यज्ञलाल र नानीमाया सर्वोत्कृष्ट

बाछिटा प्रतियोगिताको चौधौँ शृङ्खला : नारद, दीक्षा र उपमा सर्वोत्कृष्ट

बाछिटा प्रतियोगिताको बाह्रौँ शृङ्खला : आनन्द, मुरारीराज र राजेन्द्र सर्वोत्कृष्ट

बाछिटा प्रतियोगिताको एघारौँ शृङ्खला : बाबुराम, केशव र भवानी सर्वोत्कृष्ट

बाछिटा प्रतियोगिताको दशौँ शृङ्खला : रमेश, डा. शेखर र एलपी सर्वोत्कृष्ट

बाछिटा प्रतियोगिताको नवौँ शृङ्खला :  जिज्ञासु, खनाल र लेकाली सर्वोत्कृष्ट

1 2
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू