कविताः हो, अबको संसार यस्तो होस् !

कविताः संवेदनाहीन आवाज

कविता- सगरमाथा भन्दा अग्ला

किन ?

जिन्दगी