कविताःबाको झोला

कविताः बा हुनुको अर्थ

कविता- बा’को कफिनछेउ अबोध बालकको बिलौना

कविता – भविष्यवाणी

कविताः जून र आमा

कविताः छुटी जानेहरू

गाउँ सम्झेर गाउँ

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू