पर्याकविता: परिवेशको जवानी

पर्या कविताः फूलको प्रश्न

कविता: आफ्नै अपराधको बयान

कविता: मत माग्न आएको बालसखासँग

कविताः खलपात्रहरूमा समर्पित एक कटाक्ष

कविताः कपुतनामा

कविताः ए , हेपाहा हिउँद !

बाउसेका मुक्तकहरू

केही छोटा कविताहरू

केही छोटा कविताहरू

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू