‘गोपी कृष्ण कहूँ !’ पिँजडामा कैद सुगाले त्यो मान्छेले सिकाएको भाषा जानी नजानी बोल्दै थियो ।

‘ए माने एप्पल !’ त्यो मान्छेको छोरो पनि आफ्नो भाषा छाडेर जानी नजानी अरूकै भाषा सिक्दै थियो ।

यो दृश्य देखेर सुगाले सोच्यो, ‘कठै ! यो सानो नानी पनि हुर्कँदै जाँदा मजस्तै अरूको पिँजडामा कैद हुने भयो ।’